štvrtok 10. novembra 2011

Nikto nie je príliš starý

Tento obrázok objavila Syki a ja som si ho jednoducho musela vypožičať. Obzvlášť trefné sa mi zdá uverejniť ho na mojom blogu, keďže ja sama mám asi 300 rokov (skoro 24).


V neznámom kníhkupectve...

It's OK.
These books are from Young Adult section.
But it's OK to read them even if you are no longer, by any stretch of the imagination, young.
In fact, you'll find they often have provocative themes and complex characters, that are the equal of most of the books you'll find on the adult fiction shelves these days.
So don't sheepishly tell us it's for your kids. We've read them, and you can too.

Je to OK.
Tieto knihy sú zo sekcie young adult.
Je však OK čítať ich, aj keď už dávno, ani v najdivokejších predstavách, nie ste mladí.
Vlastne zistíte, že tieto knihy majú často provokatívne námety a komplexné charaktery, ktoré sú rovnocenné väčšine kníh, ktoré nájdete na poličkách s knihami pre dospelých v dnešnej dobe.
Takže nám hanblivo nehovorte, že je to pre vaše deti. My sme tie knihy čítali a vy môžete tiež.

4 komentáre: